MENU

Dera Baba Murad

  ਜੈ ਬਾਬਾ ਸ਼ੇਰੇ ਸ਼ਾਹ ਜੀ | ਜੈ ਬਾਬਾ ਮੁਰਾਦ ਸ਼ਾਹ ਜੀ | ਜੈ ਬਾਬਾ ਲਾਡੀ ਸ਼ਾਹ ਜੀ

 

ਸਸਾਂਈ ਜੀ 16 ਸਾਲ ਬਾਪੂ ਜੀ ਕੋਲ ਰਹੇ, ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨ ਆਗਿਆ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਬਤੋਂ ਪਿਆਰੇ ਬਣ ਗਏ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਬਾਪੂ ਜੀ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ 30 ਫੁੱਟ ਥੱਲੇ ਖੂਹ ਪਟਵਾਇਆ ਉਸ ਵਿਚ੍ਹ ਬੈਠਣ ਦੀ ਜਗਹਾਂ ਬਣਾਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਹਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ "ਖੂਹ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇਂਗਾ?" ਮੋਹਨ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੱਮਾਂ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਸੀ, ਉਸਨੇ ਮਨ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਡਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹੰਦਾ, ਇਹ ਇਮਤਿਹਾਨ ਕੋਈ ਜ਼ੁਲਮ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬਲਕੀ ਪਰਖ ਲਈ ਹੁੰਦੇ ਨੇ. ਫਿਰ ਸਾਂਈ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ “ਖੂਹ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇਂਗਾ?”. ਸਾਂਈ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂਜੀ ਬੈਠੂੰਗਾ. ਬਾਪੂ ਜੀ ਨੇ ਖੂਹ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸਬਤੋਂ ਥੱਲੇ ਸਾਂਈ ਜੀ ਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ ਤੇ 20 ਫੂੱਟ ਤੇ ਆਪ ਬੈਠੇ ਫਿਰ ਉੱਪਰੋਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲਿਆ ਕੁੱਛ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹੇ ਤੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ. ਫੇਰ ਬਾਪੂ ਜੀ ਕੱਲੇ ਹੀ ਖੂਹ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਗਏ ਤੇ ੳੱਪਰੋਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲਿਆ, ਦਿਨ ਲੰਗਦੇ ਰਹੇ ਪਰ ਬਾਪੂ ਜੀ ਬਾਹਰ ਨਾ ਆਏ, ਫੇਰ ਕੁੱਛ ਮਹੀਨੇ ਲਂਗ ਗਏ ਪਰ ਬਾਪੂ ਜੀ ਬਾਹਰ ਨਾ ਆਏ, ਪਰ ਸਾਂਈ ਜੀ ਬਾਪੂ ਜੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਤੇ ਉਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਪੂ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ. ਸਵਾ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਬਾਪੂ ਜੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ, ਉਸ ਦਿਨ ਮੇਲਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਬਾਪੂ ਜੀ ਆਪਣੀ ਮੌਜ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਤੇ ਸਾਂਈ ਜੀ ਨੂੰ ਲਾਡੀ ਕਿਹ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ, ਕੋਲ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਘੁੰਗਰੂ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ "ਸ਼ੇਰਨੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਲੱਖਾਂ ਤੇ ਭਾਰੀ ਹੁੰਦਾ" ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਬਣ ਗਿਆ ਮੁਰਾਦ ਸ਼ਾਹ. ਤੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਦ ਦੁਨੀਆ ਤੈਨੂੰ ਲਾਡੀ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣੇਗੀ, ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਬਾਬਾ ਮੁਰਾਦ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਜਗਹਾਂ ਤੇ ਬੈਠ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਰਾਦਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ.

“ਲੱਖ ਕਰ ਲੈ ਨੀ ਤੂੰ ਯਤਨ ਭਾਵੇਂ, ਬਿਨ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾ ਲੰਘੇ ਪਾਰ ਮੀਆਂ, ਜਿਸਦੇ ਸਰ ਤੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦਾ ਹੱਥ ਹੋਵੇ, ਉਸਦੀ ਦੋਨੋ ਜਹਾਨੀ ਜੈ ਜੈ ਕਾਰ ਮੀਆਂ “

ਸਸਾਂਈ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਮੁਰਾਦ ਸ਼ਾਹ ਡੇਰੇ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਇਆ, ਤੇ ਆਪ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕੁੱਛ ਸਾਲਾਂ ਬਾਦ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੂਬਸੁਰਤ ਦਰਬਾਰ ਬਣਿਆ. ਸਾਂਈ ਜੀ ਕੋਲ ਦਰਬਾਰ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਬਹੁਤ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕੀ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਵਕ਼ਤ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ. ਸਾਂਈ ਜੀ ਹਰ ਸਾਲ ਬਾਬਾ ਮੁਰਾਦ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਉਰਸ (ਬਰਸੀ) ਮਨਾਉਂਦੇ ਤੇ ਕਵਾੱਲੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ. ਕਵਾੱਲੀ ਦੀ ਮਿਹਫਿਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਦੇ ਕਵਾਲ "ਕਰਾਮਾਤ ਅਲੀ & ਪਾਰਟੀ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੀ ਸੀ" ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਬਾਬਾ ਮੁਰਾਦ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਕ਼ਵਾੱਲੀ ਦੀ ਮਿਹਫਿਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੀ ਹੈ. ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਂਈ ਜੀ ਨੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਪੰਡ ਬੰਨਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਰਾਮਾਤ ਅਲੀ ਤੇਰਾ ਮੇਰਾ ਹਿਸਾਬ ਪੂਰਾ. ਕਿਓਂਕਿ ਬਾਬਾ ਮੁਰਾਦ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੱਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਵਾਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਹਿਸਾਬ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਡੀ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਪੂਰਾ ਕਰਣਗੇ. ਇਸੇ ਲਈ ਸਾਂਈ ਜੀ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਗੁਨ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ. ਮੁਰਸ਼ਦ ਦਾ ਕੀਤਾ ਵਾਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵਧਕੇ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ.

"ਪਾਣੀ ਛੰਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਂ ਪੀਤਾ, ਤੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰੱਬ ਦਿੱਸਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਸੱਜਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੀਤਾ"

ਇੱਕ ਵਾਰ ਬਾਬਾ ਮੁਰਾਦ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਮੇਲਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਸਾਈਂ ਜੀ ਕੁਲਦੀਪ ਮਾਣਕ ਕੋਲ ਗਏ ਤੇ ਕਿਹਾ ਸਾਡੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਮੇਲਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਤੇ ਗਾਉਣ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਕੁਲਦੀਪ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ 3500 ਲੱਗਣਗੇ, ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਸਾਈਂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਲੈ ਲਿਓ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਾਈਂ ਜੀ ਦੇ ਰੱਬੀ ਰੁਤਬੇ ਦਾ ਪਤਾ ਸੀ, ਕੁਲਦੀਪ ਜੀ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕੇ ਕੀ ਪਤਾ ਇਹ ਪੈਸੇ ਦੇ ਸਕਣਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਮਜ਼ਾਕ ਵਿਚ ਕਹਿੰਦੇ "ਬਾਬਿਓ 3500 ਦੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੱਜ ਵੀ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ" ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਲੇ ਤੇ ਤਾਂ ਆਓ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੇਲੇ ਤੇ ਆਏ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਇੰਨ੍ਹੇ ਨੋਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਵਾਰੇ ਕਿ ਮਾਣਕ ਜੀ ਨੇ ਝੁਕ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਤੇ ਕਿਹਾ ਬੱਸ ਕਰੋ, ਬਕਸ਼ ਦੋ, ਤੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ। ਉਸ ਦਿਨ ਦਾ ਬਖਸ਼ਿਆ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮਾਣਕ ਮਾਣਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ।

“ਆਦਮੀ, ਆਦਮੀ ਕੋ ਕਿਆ ਦੇਤਾ ਹੈ, ਆਦਮੀ ਤੋ ਬਹਾਨਾ ਹੈ, ਖੁਦਾ ਦੇਤਾ ਹੈ, ਜਬ ਵੋ ਦੇਤਾ ਹੈ ਤੋ ਬੇਹਿਸਾਬ ਦੇਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਜਬ ਲੇਤਾ ਹੈ ਤੋ ਚਮੜੀ ਉਤਾਰ ਲੇਤਾ ਹੈ”

ਪੂਰਣ ਸ਼ਾਹ ਕੋਟੀ (ਮਾਸਟਰ ਸਲੀਮ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ) ਵੀ ਸਾਈਂ ਜੀ ਕੋਲ ਸੱਜਦੇ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ , 1975 ਦੇ ਨੇੜੇ ਉਹ ਸਾਈਂ ਜੀ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਤੇ ਇੱਕ ਗੂੜਾ ਪਿਆਰ ਪੈ ਗਿਆ । ਸਾਈਂ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਓਹਨਾ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਸੀ, ਪੂਰਣ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਇਆ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਨਕੋਦਰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਈਂ ਜੀ ਕੋਲ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਆਏ । ਤੇ ਜਦੋ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਸਾਈਂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ "ਤੁਹਾਡੇ ਮੁੰਡਾ ਹੋਣਾ, ਜਿਸਦਾ ਨਾਮ ਸਲੀਮ ਰੱਖਿਓ, ਜਿਸਨੂੰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਹਰਤ ਮਿਲੇਗੀ "। ਹੋਇਆ ਵੀ ਇੱਦਾ ਹੀ, ਮਾਸਟਰ ਸਲੀਮ ਜੀ ਨੇ ਸੰਗੀਤ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਨਾਮ ਕਮਾਇਆ, ਸਲੀਮ ਜੀ ਦੇ ਗੀਤ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਇੰਨ੍ਹੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਤਾਂ ਸਾਈਂ ਜੀ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕਿਹਾ "ਸਲੀਮ ਜੈ ਮਾਤਾ ਦੀ ਕਰਿਆ ਕਰੋ", ਸਲੀਮ ਜੀ ਨੇ ਅਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸਾਈਂ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਕਿਓਂ ਕਿਹਾ, ਓਹਨਾ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਈਂ ਜੀ ਤੈਨੂੰ ਮਾਤਾ ਦੀ ਭੇਟਾਂ ਗਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ । ਸਲੀਮ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮਾਤਾ ਦੀ ਭੇਟਾਂ ਦੀ ਐਲਬਮ ਕੱਢੀ ਤਾਂ ਹਰ ਪਾਸੇ ਸਲੀਮ ਸਲੀਮ ਹੋ ਗਈ। ਜਿਸ ਲਈ ਓਹਨਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕਾਮਯਾਬੀ ਤੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਮਿਲੀ । ਫੇਰ ਕੁੱਛ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਉਣੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਗਿਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨਾਲ ਸਾਈਂ ਜੀ ਕੋਲ ਗਏ ਤੇ ਬੈਠ ਗਏ, ਸਾਈਂ ਜੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ "ਓਏ ਸਲੀਮ ਕੀ ਹੋਇਆ"। ਸਲੀਮ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇੰਨਾ ਕੁੱਛ ਦਿਖਾ ਕੇ , ਇੰਨਾ ਕੁੱਛ ਚਲਾ ਕੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਦਮ ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ "ਸਾਈਂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ "ਕੋਈ ਨਾ, ਕਦੀ ਕਦੀ ਹਨੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਸਾ ਚਾਨਣ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਦੀ ਹਨੇਰਾ ਹੋਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ । ਫੇਰ ਸਾਈਂ ਜੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ "ਦੱਸ ਕਿੱਥੇ ਗਾਉਣਾ", ਪਰ ਸਲੀਮ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਈਂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਗਵਾਉਂਣਾ ਜਿੱਥੇ ਮੌਕਾ ਦਵੋ ਤੁਸੀਂ, ਸਾਈਂ ਜੀ ਨੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਕਿਹਾ "ਜਾਓ ਫੇਰ ਗਾਓ , ਗਾਓ , ਗਾਓ"। ਕੁੱਛ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਫ਼ੇਰ ਸੱਬ ਕੁੱਛ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ । ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮਿਲੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਅਸਮਾਨ ਨੂੰ ਛਹੁ ਲਿਆ । ਪੂਰਨ ਸ਼ਾਹ ਕੋਟੀ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਈਂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਫ਼ਕੀਰੀ ਮਿਲਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕੁੱਛ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਫ਼ਕੀਰੀ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਏ ਤੇ ਇੱਕ ਪੀਰਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾਂ ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ।